Aplikace MAGIS MES provádí on-line monitoring výroby, když snímá data o průběhu výrobních operací prostřednictvím čidel přímo ze strojního vybavení. O aplikaci MES jsme informovali již dříve a je popsána zde …. V nedávné době jsme implementovali rozšíření, které propojuje modul MES s Operativním plánem výroby. Toto propojení poskytuje průběžnou aktualizaci plánu výroby podle aktuálního průběhu výroby.

Propojení MES na výrobní plán u všech sledovaných výrobních operací – strojů reflektuje skutečný průběh výrobních operací. Výrobní plán je přepočítáván podle signálů ze strojů, tj. podle skutečných časů zahájení výrobní operace (přesněji zahájení přípravy - setup) a času ukončení výrobní operace. Plánovaný čas ukončení operace je také korigován v průběhu výrobní operace, a to např. podle časů mikrovýpadků a prodlev v produkci stroje získávaných z MES. Takto má plánovač okamžitý přehled o dopadu neočekávaných problémů nebo jiných změn ve výrobě a může na ně adekvátně reagovat. Proces aktualizace plánu podle MES může být bezobslužný nebo může být vyvolán plánovačem. Popsaná úloha byla implementována poprvé ve výrobě kartonáže.

Do testovacího režimu u zákazníka jsme zprovoznili novou webovou aplikaci ESS, která v této konkrétní podobě slouží pro objednávání tabulí vlnité lepenky u výrobce. Prostřednictvím aplikace ESS umí zákazníci výrobce zadávat své požadavky na klíčový materiál - tabule lepenky přímo do systému výrobce. Toto funguje s okamžitou odezvou, tedy s potvrzením požadavku – objednávky z hlediska ocenění, ale především z hlediska dostupnosti potřebné výrobní kapacity a tedy s potvrzením požadovaného termínů výroby a dodání. Aplikace ESS je totiž online propojena na plánovací systém výroby u výrobce a celý proces zadání objednávky a kapacitního testu je automatizovaný. Podrobnější popis aplikace ESS je zde ... 

Významně jsme doplnili funkčnost aplikace MAGIS pro analýzu včasnosti dodávek OTIF (On-Time-In-Full) v aplikacích řízení zakázkové výroby. Byly doplněny funkce pro detailní rozbory včasnosti dodávek za období, sumární reporting % plnění a analýza časového vývoje OTIF. Rozšíření analýzy vyplynulo z maximalistických požadavků zákazníka na včasnost a úplnost dodávek. Vyšší nároky si vyžádaly některé změny v základním obchodním procesu, např. kromě detekce opožděných dodávek lze nyní detekovat jako nesplněné i dodávky v předstihu, sledují se důvody nesplnění kritérií OTIF, byla rozšířena parametrizace analýzy jak z hlediska včasnosti (On-Time), tak z hlediska kvantitativního (In-Full).

Veškeré informace OTIF byly integrovány také do manažerského systému MIS, takže aplikace poskytuje srozumitelný a vždy aktuální přehled o včasnosti dodávek pro management.

Pro přesnou analýzu se využívající potvrzovací SMS, které jsou přijímány prostřednictvím SMS brány a zpracovány aplikací automaticky.

otif_1

 

 

Vývoj včasnosti dodávek v % z celkového počtu dodávek v období - měsíců, hodnoceno podle signálu "arrived", tedy "potvrzeno zákazníkem".

otif_2

 

 

 

Sumárního hodnocení včasnosti dodávek za vybrané období. Jako "NO" jsou v rámci analýzy OTIF standardně hodnoceny i dodávky před sjednaným (smluvním) termínem.

Detailní tabulka níže poskytuje informaci o rozdílech proti smluvnímu termínu a také informace o úplnosti dodávky pro jednotlivé dodávky, tedy objednávky a dílčí termíny objednávek.

otif_3

Aktualizovali jsme naše aplikace pro podnikovou sféru. Verze aplikací MAGIS 2013 je nabízena na nové a moderní platformě MAGIC XPA / UniPaaS /. Aktualizace aplikací se nyní týká obecných univerzálních řešení, tedy jak ekonomických modulů aplikace MAGIS, tak modulů pro řízení výroby. Vzorová implementace aplikace MAGIS RV ve strojírenské firmě je popsána zde ...

Již dříve jsme informovali o nové verzi - aktualizaci specializované oborové aplikace pro výrobce kartonáže a obalů MAGIS CB.

Technické informace o platformě MAGIC XPA, přednosti a vlastnosti této technologie (potažmo pak i aplikací MAGIS), jsou uvedeny na stránkách výrobce.

Pro předního českého výrobce kol firmu 4EVER jsme v těchto dnech dodali aplikaci MIS Analýza prodeje, což je jedna z našich úspěšných aplikací z kategorie BI Business Intelligence. Aplikace MIS je v této podobě přizpůsobena právě pro firmy, které montují a prodávající kola pod vlastní značkou. Aplikace MIS je napojena na prodejní evidenci, evidenci zásob a nákup a umožňuje bleskurychle analyzovat veškerá historická data o objemech prodejů, vývoji cen, maržích na modelech, o struktuře nákupu, podíl komponent podle jednotlivých sledovaných trhů (EU, Čína, ostatní svět)  apod. Aplikace v této společnosti považujeme za vzorovou referenční aplikaci z oblasti analýzy prodeje a s úpravami a rozšířeními směrovanými právě pro výrobce kol. Podrobněji o aplikaci zde ... 

Rozšířili jsme již dříve realizované funkce aplikace MAGIS pro kontrolu a řízení včasnosti a úplnosti dodávek OTIF – On Time In Full. Funkce jsou součástí obchodního procesu zakázkové výroby, jak je řízen aplikací MAGIS. Na tyto funkce navazují příslušné reporty, které včasnost dodávek zpětně analyzují. Aplikace mimo jiné podporuje i zpětnou kontrolu vykládky u zákazníka s využitím potvrzovacích SMS od dopravce.