Vylepšili jsem vizualizaci způsobu uložení výrobků na paletě pro paletizovaných výrobků, což má využití např. v oblasti vysoce automatizované výrobky obalů a kartonáže. Náhled způsobu uložení je nyní generován zcela automaticky aplikací.

S potěšením informujeme, že naše společnost Data-Software otevřela novou kancelář a pobočku - obchodní zastoupení v Praze. Věříme, že tímto krokem budeme blíže našim zákazníkům i potencionálním zákazníkům nejen v Praze, a že budeme moci lépe a pružněji reagovat na vaše požadavky.

Data-Software spol. s r.o., pobočka Praha: Pod Dálnicí 469/12, 140 00 Praha 4 Michle.
Kontaktní telefon: +420 235 350 650
Obchodní zástupce: Miroslav Nedbal 

Implementovali jsme softwarovou aplikaci podporující elektronickou výměnu dokladů pomocí EDI (Electronic Data Interchange) v podniku Smurfit Kappa v Žimrovicích. Aplikace, která zpracovává zprávy - doklady předávané pomocí EDI, je integrována v rámci provozovaného podnikového ERP systému MAGIS CB. Aplikace zefektivní výměnu příslušných dokladů mezi Smurfit Kappa jako výrobcem obalů a jejích vybranými odběrateli. V současné době jsou implementovány EDI zprávy ORDERS (objednávky zákazníků) a DESADV (dodávky – dodací listy), implementace dalších typů zpráv se připravuje v blízké době.

FSlogoDovolujeme si s potěšením informovat naše zákazníky i potencionální zákazníky, že do naší společnosti DATA-Software spol. s r. o. vstoupila jako partner a společník dne 16. 4. 2015 mladá dynamická firma FineSolution s.r.o. Náš nový společník se zabývá vývojem softwaru na zakázku v oblasti telekomunikací, energetiky, bankovnictví, vývojem mobilních aplikací a vývojem a provozováním e-commerce řešení.

Díky tomuto spojení Vám nyní budeme moci poskytovat daleko širší rozsah služeb v oblasti aplikačního software. Můžete očekávat rozvoj stávajících a již provozovaných aplikací MAGIS, a především také nabídku nových řešení a nových typů služeb. Toto zahrnuje i případné individuální softwarové aplikace podle Vašich konkrétních potřeb a s využitím nových technologií, které nový společník a partner přináší.  Tímto mimo jiné také dochází k významnému navýšení vývojových kapacit společnosti v oblasti vývoj aplikací a vývoje individuálních řešení.

Budeme rádi, když se na nás v této souvislosti obrátíte s případnými dotazy a také s Vašimi požadavky.

Tato část aplikace MAGIS CB umožňuje na základě sběru výrobních dat prakticky bezobslužně monitorovat, který konkrétní základní materiál (v tomto případě kotouče papíru) byl použit pro tu kterou výrobní dávku a v jakém čase. V daném konkrétním případě je na obrázku znázorněna vizualizace použití kotoučů papíru (označených jednoznačnými identifikátory – kódy kotoučů / materiálu) na časové ose zvlňovacího stroje, resp. na jednotlivých očíslovaných ramenech zvlňovacího stroje. Příslušné signály pro toto vyhodnocení jsou sbírány z čidel umístěných na vhodném místě stroje a prostřednictvím OPC serveru předávány aplikaci. Signály identifikují v kombinaci se skenováním kódu role nasazení role na stroj a dále pak interval využití role pro výrobu, tedy čas, kdy je příslušná role opravdu spotřebovávána.

Cílem aplikace je přesně a jednoduše identifikovat konkrétní materiál použitý v příslušné výrobní dávce, což je v dalším procesu využíváno např. v oblasti kontroly kvality, řešení reklamací apod.

sk_monitoring_role

Rozšířili jsme webovou aplikaci ESS, jejímiž uživateli jsou výrobci obalů z vlnité lepenky a provozovatelem výrobce tabulí z vlnité lepenky. ESS slouží firmám pro přímé objednávání základního materiálu - tabulí lepenky u výrobce, a co je podstatné s přímou vazbou na plánování kapacit u výrobce. Provozovatel aplikace ESS, jeden z výrobců tabulí vlnité lepenky Smurfit Kappa Brno, nyní umožňuje svým zákazníkům zadávat objednávky na materiál - tabule pomocí aplikace ESS, a také tímto způsobem sledovat průběh výroby, expedici i dopravu výrobků k zákazníkovi.

Průběžně je možné nyní pomocí ESS sledovat průběh objednávky v krocích:
  • Potvrzení termínu dodání výrobcem materiálu.
  • Termín, kdy byla zakázka na materiál předána do výroby na straně výrobce.
  • Termín, kdy byla zakázka skutečně vyrobena, tj. palety prošly u výrobce snímacím rámem pro automatickou registraci hotové výroby.
  • Termín, kdy byla zakázka expedována.
  • Termín, kdy byla zakázka předána objednateli dopravcem. 
Termíny jsou uváděny s přesností na minuty.
Podrobnější informace o aplikaci ESS jsou uvedeny zde.
ess_zakazky_stavy