Nově nabízíme možnost rozšíření systému MAGIS o e-shop řešení.

Od 1.ledna 2016 vzniká všem plátcům DPH nově zákonná povinnost podávat tzv. „Kontrolní hlášení DPH“. V aplikaci MAGIS je k dispozici příslušná funkce, která vyplnění tohoto dokumentu usnadní a automatizuje. 

Koncem října 2015 jsme opět úspěšně prošli auditem, který potvrdil stálé zlepšování systému kvality dle normy ISO 9001 v naší společnosti. 

V průběhu října jsme spustili novou firemní webovou aplikaci, kterou si právě prohlížíte. WEB má upravenou grafiku a rozšířenou funkčnost. Doplnili jsme sekci Dokumenty,  kde naleznete ke stažení uživatelskou a technickou dokumentaci k dodávaným aplikacím, také obchodní prezentace a popisy, slide show, případové studie a další  užitečmé informace. 

Od 1.ledna 2016 vzniká všem plátcům DPH nově zákonná povinnost podávat tzv. „Kontrolní hlášení DPH“. V aplikaci MAGIS již brzy bude k dispozici příslušná funkce.