Pro výrobce, kteří mají jako vstup role papíru, jsme doplnili komfortní programové nástroje pro „plánování materiálu – rolí“. Nástroje jsou určeny pro management výroby (dispečer, plánovač) a umožňují k vybrané skupině výrobních příkazů (výrobní dávka  – souběh) s obdobnými požadavky na materiál vypočítat podle materiálových norem spotřebu papíru (v daném případě po jednotlivých vrstvách lepenky), a to případně v různých alternativách z hlediska použitého typu použitelného materiálu (zohledněna kvalita a rozměry). Takto připravený požadavek je konfrontován se stavem skladů materiálu a ve finále je předán do skladu a je provedena rezervace materiálu, a to podle konkrétních čísel rolí.

Modul předpokládá vedení příslušné skladové evidence s přesností podle čísel rolí, což příslušný modul aplikace MAGIS CB umožňuje. 
Do modulu Finance byla zapracovaná úprava DPH - Přenesená daňová povinnost

Do modulu Finance bylo zařazeno Upravené přiznání DPH pro rok 2011. Zároveň byl upraven Export tohoto dokumentů na portál veřejné správy, nebo jeho odeslání prostřednictvím datové schránky.

Dodáváme odolná PC vhodná pro použití ve výrobním procesu např. v průmyslové výrobě. Jedná se o tzv. Panel PC s integrovanou základní jednotkou a displejem. Podrobnosti o těchto zařízeních jsou zde ...

Doplněn popis automatického odvádění hotové výroby s využitím skenovacího automatu. Bližší info je zde ... Funkce je také součástí nové verze aplikace MAGIS CB UniPaaS 2010 pro řízení výroby obalů.

Do aplikací MAGIS PRO i MAGIS Lite jsme doplnili k již existujícím prostředkům další možnost, jak si přímo z aplikace ověřit důvěryhodnost či rizikovost Vašeho zákazníka. Další informace ....