Zprovozněna HelpDesková aplikace pro řízení požadavků zákazníků. Pomocí této internetové aplikace mohou smluvní zákazníci našich aplikací zadávat své požadavky a monitorovat jejich realizaci. Aplikace rozšiřuje stávající komunikační kanály pro podporu uživatelů.

Modul rozšiřuje možnosti již dodaných částí aplikace MAGIS PRO v tomto dřevozpracujícím podniku. K dříve implementovaným procesům pro podporu výroby panelů pro dřevostavby a pro manipulaci s řezivem byl doplněn modul pro plánování výroby vzhledem k naplnění komor sušárny a řízení celého procesu výroby biodesky včetně automatického odpisování polotovarů. Další info zde ... 

Do modulu Finance bylo zařazeno Upravené přiznání DPH pro rok 2010 a také Souhrnné hlášení 2010. Zároveň byl přidán Export těchto dokumentů na portál veřejné správy, nebo jejich odeslání prostřednictvím datové schránky.

 

Informujeme tímto o nové plánované funkcionalitě, která bude dostupná v rámci aplikací MAGIS PRO / MAGIS Lite počínaje únorem letošního roku. Týká se to přímého propojení aplikace, tj. záznamu o subjektu (adresář firem), na systém prověření kreditních informací OCTOPUS. Další informace zde ... 

Do aplikace jsme doplnili funkce pro zpracování spotřební daně. Toto rozšíření ocení firmy prodávající komodity zatížené tímto typem zdanění. 

Do Modulu Finance byla zařazena funkce automatická fakturace. Toto rozšíření umožňuje nadefinovat dávkové rozesílaní Faktur jak pomoci "papírové" tak Elektronické pošty. Ke každému odběrateli lze přiřadit mailové adresy. Systém potom dávkově rozešle všechny ještě doposud nezpracované faktury. Komunikace probíhá přímo s poštovním servrem (SMTP). Zpráva se seznamem rozeslaných faktur může být odeslána pověřenému pracovníkovi.