Produkty a služby

Produkty a služby

DATA-Software spol. s r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti informačních technologií. Primárně jsou naše služby orientovány na přípravu a realizace softwarových aplikací různého zaměření a na podporu jejich provozování.

Jednou ze součástí systému MAGIS je aplikace (modul) Doprava. Aplikace umožňuje evidovat a zpracovávat informace o provozu vozidel a mechanismů. Aplikace je určena pro společnosti, které mají vlastní vozový park a zabývají se poskytováním přepravních nebo obdobných služeb pro třetí strany (zákazníky), případně využívají dopravu pro rozvoz vlastních produktů.

Aplikace může být využívána samostatně nebo v návaznosti na další moduly aplikace MAGIS. Poskytuje následující funkce :

  • Evidence vozidel a mechanismů, karta vozidla, karta mechanismu. Technické a další parametry zařízení, návaznost na evidenci majetku. Soupravy vozidel, přídavná zařízení, …
  • Pracovníci dopravy (řidiči). Evidence řidičů a obsluhy mechanismů, volitelně je možné sledovat výkony pracovníků. Ve spolupráci s modulem Docházka je možné průběžně nebo měsíčně stanovovat příplatky za výkony.
  • Vedení záznamů o provozu a bezpečnostních přestávkách vozidla (puťovky) a záznamy o provozu mechanismu. Záznamy je možné vést v různé podrobnosti jak to vyžadují požadavky provozu. Podporované formáty jsou „Podrobná denní puťovka“ s podrobným rozepsáním výkonů prováděných během dne, „provozní kniha mechanismu“ nebo „kniha jízd“ se stručnějším zaznamenáním výkonu - systém "1 záznam denně". Je prováděno vyhodnocení záznamů, záznamy jsou zdrojem pro výkazy o provozu (proběhy, spotřeba, normovaná spotřeba).
  • Záznamy o spotřebě PHM a mazadel. Kontroly čerpání PHM, kontrola normované spotřeby. Výkazy spotřeby. Modul umožňuje zpracovat importem záznamy o čerpání (formát CCS, vlastní textový formát – čerpání z vlastní čerpací stanice).
  • Výkony údržby a evidence nákladů na opravy a údržbu vozidel a mechanismů (práce, materiál a ND, kooperace, ostatní náklady).
  • Výkony dopravy. Ceníky služeb dopravy. Výkony dopravy a vyúčtování služeb dopravy podle ceníků výkonů včetně příplatků za zvláštní služby (pohotovost). Rozlišuje se vyúčtování vnitropodnikové a vyúčtování třetím stranám (případně vyúčtování zvláštním odběratelům – např. magistrát města).
  • Služby - zakázky dopravy, ocenění zakázek, vyúčtování zakázek. Tato část umožňuje vyúčtování jednotlivých akcí nebo výkonů externímu odběrateli, nebo případně i jinému internímu středisku (vnitřní účetnictví). Vyúčtování je možné provádět podle různých principů (smluvní cena, ceníkový tarif, příplatky za výkony, …).
  • Plánovaná údržba vozového parku, cykly údržby. Volitelným rozšířením aplikace je část podporující plánovanou údržbu strojů a mechanismů. Lze evidovat plán předepsaných cyklů pravidelných prohlídek a sledovat plnění tohoto plánu.

 

Uživateli aplikace jsou především pracovníci oddělení dopravy a/nebo další pracovníci zodpovědní za vedení dokumentů a záznamů o provozu vozidel a mechanismů. Aplikace usnadňuje vedení odpovídajících provozních záznamů a v návaznosti na další evidenci (sklady, fakturace za kooperace, ….) poskytuje přesný přehled o veškerých nákladech na provoz a údržbu těchto zařízení. 

Karta stroje umožňuje evidovat různé parametry dopravních zařízení a mechanismů, např. objemy nádrží, rozměry pneu apod. 

Podstatnou součástí aplikace je evidence nákladů na údržbu vozidel a evidence na provoz vozidel. Ve zvláštní evidenci je sledována spotřeba PHM a mazadel. Vykázaná spotřeba na puťovce je kontrolována (párována) proti záznamům o čerpání. Jsou sledovány zbytky v nádrži, normovaná spotřeba může být kontrolována v rámci měsíční uzávěrky. 

Aplikace usnadňuje zpracování podkladů pro vyúčtování a fakturaci služeb a činností dopravy (vyúčtování vnitropodnikové, nebo externím oděbratelům). Vyúčtování lze provádět na základě nákladů (náklady na provedenou službu) nebo na základě smluvní nebo ceníkové ceny za službu. Aplikace umožňuje kalkulovat pro jednotlivé zakázky dopravy jak náklady tak tržby, tj. umí vyhodnotit zisk pro každou zakázku. 

V případě provozování aplikace v rámci celopodnikové aplikace MAGIS PRO je předností tohoto řešení mimo jiné provázanost s ostatními moduly podnikového informačního systému MAGIS, což usnadňuje věrohodné vyúčtování a vyhodnocování všech souvisejících podkladů a záznamů (např. ziskovost zakázek / akcí).

 

Vzorové obrazovky aplikace – příklady :

 

Seznam vozidel dopravy

 

Puťovka vozidla - detail

 

Záznam o provozu mechanismu

 

Podklady k fakturaci

 

Čerpání PHM